Our job offers

Dagtechnieker mouterij (M/F)

Publication date: 02/10/2019
Entity: Boortmalt
Location: Antwerp- Belgium
Contract type: Permanent
Role: Maintenance

Company

Boortmalt (the malting business of the agro-industrial French cooperative group Axéréal) is the 5th largest malting company globally with more than 1.1 million tonnes of malt sold throughout the world each year. Our 350 employees spread over 7 countries in Europe are focused on producing an extensive range of high-quality malt types in order to meet the exacting requirements of our brewing and distilling customers around the world. By using the most modern production techniques and with our far-reaching logistics capability, we are able to supply world markets both effectively and efficiently.

Job

De taak van de Mechanieker Mouterij bestaat erin het mechanische deel van de Mouterij te :
- onderhouden : de bestaande installatie na te kijken, het nodige onderhoud uit te voeren en te herstellen indien nodig.
-verbeteren : de bestaande installatie te verbeteren/aan te passen aan de wetgeving/modernere technieken of verbeteringsprojecten om de continuïteit van de productie te waarborgen.
-uitbreiden/projecten : bij uitbreiding of projecten de mechanische installatie aan te passen aan de nieuwe behoefte en toezien op de juiste uitwerking van eventuele derde partijen.

Specifieke taken van de Mechanieker kunnen bestaan uit maar zijn niet gelimiteerd tot :
Shiftoverdracht : Administratie van de uitgevoerde taken in Maximo, of een ander systeem.
Lopende zaken opvolgen en overdragen aan collega's
Afwijkende zaken/storingen/aandachtspunten
Technische storingen oplossen en deze ook correct afsluiten :
Na de interventie de werkplek opruimen en materiaal terug op
de daarvoor voorziene plaats leggen.
Doorgeven van te bestellen materiaal
Communiceren van opvolgende acties
Uitgevoerde werken ingeven in Maximo
Atelier : Werkruimte proper en in orde houden.
Stockbeheer elektrische materialen
Bij afwijkend gedrag van personeel de verantwoordelijke verwittigen.
Procedure bij brand volgen.
Veiligheidsprocedure opvolgen en ingrijpen bij constatering van misbruik.
Grondig invullen van LMRA
1ste hulp/SIWHA verwittigen bij verwondingen.
Procedures belangrijk voor de taak van mechanicien naleven en opvolgen.
Opleiding geven aan nieuwe collega's
Participeren aan Bopex

Profile

Het ideale profiel van de dag mechanieker is een houder van het diploma electro-mechanica in het TSO met eventueel een extra 7de jaar.
We verwachten een ervaring van minstens 3 jaar.

De Mechanieker werkt tijdens de dag. Indien het noodzakelijk is om buiten de normale werkuren interventies uit te voeren, dan is hij bereid hiervoor het nodige te doen. Tijdens het uitoefenen van deze taken moet de Mechanieker zo snel mogelijk elke gemelde panne door de operator van de mouterij oplossen.
De Mechanieker kan ook gevraagd worden om interventies uit te voeren in andere afdelingen van Boortmalt, m.n. de silo.
De Mechnieker staat onder de leiding van de Teamleader Technical mouterij. De operator van de Mouterij kan de Mechanieker instructies geven teneinde de nodige interventies uit te voeren.